design
 

Odečty vodoměrů provádí v průběhu měsíce března a dubna náš zaměstnanec pan Jiří Roubíček. Ti co nemají vodoměry zaplatí vodné a stočné podle vyhlášky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. Splatnost vodného a stočného je následně po provedeném odečtu.

 

 

K vodnému a stočnému bude připočtena daň z přidané hodnoty.

 

 •   Vyskytná

   

                       vodné       15,-Kč/ m3

 

                       stočné            8,- Kč/m3

 

 • Sedliště

   

                       vodné        13,-Kč/m3

 

 

 

                       stočné             2,-Kč/m3

 

 • Branišov

   

                        vodné      10,-Kč/m3

 

 

 

                        stočné           2,-Kč/m3

 

 • Chalupy Vyskytná

   

                         vodné      800,-Kč

 

                         stočné     200,-Kč

 

 •   Chalupy Sedliště a Branišov

   

                         vodné      750,-Kč

 

 

 

                         stočné        50,-Kč

 

 

 

Svoz a likvidace komunálního odpadu, splatné do 28.2. příslušného kalendářního roku

 

 • Vyskytná, Branišov a Sedliště - 650,-Kč/ 1 obyv. a rok

   

 • Vyskytná chalupy a chaty - 650,-Kč/ objekt a rok

   

 •  

   

Poplatek ze psů splatný do 31. března příslušného kalendář. roku

 

 • Vyskytná   - 1pes  300,-Kč

   

                              - každý další pes 500,-Kč

 

 • Branišov a Sedliště  - 1pes  200,-Kč

   

                                               - každý další pes 300,-Kč

 

 • Samoty  - 1 pes 100,-Kč

   

                          - každý další pes 200,-Kč