design
 

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Pozvánka na 20.jednání ZO Vyskytná

Zpráva o hospodaření obce 2016

Rozpočtový výhled 2018, 2019

Návrh závěrečného účtu 2016

Návrh rozpočtu 2017

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje

Návrh programu schůze č. 19

Závěr darování pozemku

Návrh programu 18. schůze ZO

OZV obce Vyskytná č.2/2016

OZV obce Vyskytná č.1/2016

Rozpočtové provizorium obce Vyskytná na rok 2016

Návrh programu 16. schůze ZO

Záměr prodeje traktoru

Dražební vyhláška

Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina

Oznámení- Krajské volby

Návrh programu 15. schůze ZO

Návrh programu 14. schůze ZO

veřejná vyhláška

Návrh programu 13. schůze ZO

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Záměr prodeje parc. č. st. 263

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017, 2018

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Vyskytná za rok 2015

Návrh programu schůze ZO č. 12

Návrh programu 11. schůze ZO

Rozpočtové provizorium obce na rok 2016

OZV č.2 2015

OZV č.1 2015

Návrh programu 10. schůze ZO

Rozpočtový výhled 2016-17

Závěrečný účet obce

Návrh programu 9. schůze ZO

E.ON- kabelové vedení NN

Návrh programu 8. schůze ZO

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby

soubor1.pdf
  soubor1.pdf  
Zpráva o výsledku hospodaření DSO

Závěrečný účet DSO

pozvánka.pdf
  pozvánka.pdf  
Záměr pronájmu rybníku ,,Sportovní

Záměr pronájmu rybníku ,,Sportovní". v pdf

http://www.vyskytna.cz/soubory/1348cz.pdf

Záměr darování části pozemku. pdf

 Záměr darování pozemku. v pdf

http://www.vyskytna.cz/soubory/1347cz.pdf

Návrh programu 5.schůze ZO

Návrh programu 5. schůze ZO
obec.pdf
  obec.pdf  
Pozvánka.pdf
  Pozvánka.pdf  
Pozvánka.pdf
  Pozvánka.pdf  
             Obecní úřad Vyskytná
                         Vyskytná 74
                     394 05 Vyskytná
 
                Tel.: +420 565 395 254
 
              Email.: obec@vyskytna.cz
 
Povinně zveřejňované údaje podle zák.č. 106/1999 Sb

Radon.doc
  Radon.doc  
MŽP.pdf
  MŽP.pdf