design
 

 

Linka důvěry:           www.stred.info

Portál obecních úřadů :  www.obecni-urad.net

Portál Kraje Vysočina :  www.kr-vysocina.cz

Portál veřejné správy .  http://portal.gov.cz

EPUSA - elektronický portál území :  www.epusa.cz

Ministerstvo financí :  www.mfcr.cz

Ministerstvo informatiky :  www.micr.cz

Ministerstvo spravedlnosti :  www.justice.cz  ( obchodní rejstřík,úpadci aj. )

Ministerstvo vnitra .  www.mvcr.cz

Úřad vlády ČR : www.vlada.cz

Poslanecká sněmovna :  www.psp.cz

Senát :  www.senat.cz

Kancelář presidenta : www.hrad.cz

Informační centrum Evropské Unie :  www.evropska-unie.cz

Finanční centrum českého internetu :  www.penize.cz

ISÚ-Informační systém o území :  www.isu.cz

ISÚ-Program obnovy venkova :  http://www.kr-urady.cz

Státní fond rozvoje bydlení :     www.sfrb.cz