design
 

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu probíhá  v obci každé úterý, případné změny se dozvíte místním rozhlasem nebo na těchto stránkách.
 
Poplatky za odvoz a likvidaci komun. odpadu se platí do 28. února příslušného kalendářního roku
 
 
Vyskytná, Branišov a Sedliště
 
trvale bydlící  650,-Kč/1 obyv
chalupy a chaty 650,-Kč/rok
Prodej popelnic 110 l  kov
1 ks za 955,-Kč
Prodej popelnic  140 l plastové                    1 ks za 535,-Kč