design
 

 
Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.


Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021 
Další informace od 1.3.2021


 
Potvrzení zaměstnavatele..


 
Formulář cety mimo práci Čestné prohlášení


Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka k očkování proti nemoci covid-19 je přístupné i na www.kr-vysocina.cz pod rychlým odkazem: Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid-19 (18.1.2021)

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ .

Informace : v současné době je již k dispozici formulář na vyplnění žádosti o přiznání ošetřovného z důvodu uzavření škol – najdete ho pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne .

 

Vyplněný tiskopis předávají žadatelky a žadatelé svému zaměstnavateli. Ten zařídí přiložení dalších potřebných podkladů a předává ho místně příslušné OSSZ ke zpracování.

 

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1. 11.  ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.“

 

Více viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne .

 
 

Mimořádné opatření č. 9


Mimořádné opatření 28.7.2020

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

 

 

 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Přibývají lesní požáry. Na Vysočině se do odvolání zakazuje pálení klestí a vypalování trávy (6.4.2020)

Domov ve Věži dobrovolně zpřísnil opatření proti nákaze koronavirem (6.4.2020)

Hejtman Běhounek: Tento týden se rozjedou odběrová místa v Novém Městě na Moravě a Pelhřimově (6.4.2020)

Osmnáct klientů z Břevnice si zvyklo na muže ve „skafandrech“, s péčí o seniory pomáhá i tým dobrovolníků (6.4.2020)

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 (6.4.2020)

Vysočina patří mezi kraje s nízkým výskytem včelího moru (6.4.2020)

Family Point a Senior Point Pelhřimov nezahálí ani během nouzového stavu (6.4.2020)

 

 

Přehled, kde mohou podnikatelé i zaměstnanci žádat o podporu v souvislosti s dopady koronavirem.

MPO - PODPORA PODNIKATELŮ:

ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ PŘEHLED S ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ PODPORY VČETNE KURZARBEITu


OŠETŘOVNÉ:
1/ MPSV - zaměstnanci

 

2/ MPO - OSVĆ

SPUŠTĚNO VČERA, POTŘEBUJETE POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY, JINAK SE PŘEDKLÁDAJÍ ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

 

OSVČ - PŘÍMÁ PODPORA 25.000,-KČ

Jaké podmínky musí být splněny dle vládního návrhu /bude ještě schvalovat Parlament!!/:

 

·         Začít podnikat nejpozději v kalendářním roce 2019

·         Mít minimálně za daný rok tolik daňově uznatelných příjmů, které odpovídají 15 000 Kč za každý započatý měsíc podnikání

o    Tj. ti co podnikají celý rok, musí mít alespoň 180 000 Kč

·         Být zasažen současnou situací

o    V období leden až březen 2020 mít pokles příjmů oproti stejným třem měsícům minulého roku alespoň 10 %

o    Pokud osoba v lednu až březnu 2019 nepodnikala, zkoumají se první 3 měsíce podnikání

Tady pozor na pokles příjmů - u neplátců DPH to bude fú těžko kontrolovat, ale naopak, kdo je plátcem DPH nebo má elektronickou evidenci, tak je to poměrně lehce dohledatelné. 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

 

Redukce víkendových spojů v rámci linkové autobusové dopravy pod objednávkou Kraje Vysočina (2.4.2020)

Soutěž Vesnice roku 2020 ZRUŠENA (2.4.2020)

Známe vítěze soutěže Recyklujte s hasiči (2.4.2020)

Jak nakládat s odpadem v době pandemie koronaviru (2.4.2020)

Stavební sezóna na silnicích Kraje Vysočina (2.4.2020)

 

Další TZ najdete v případě zájmu zde: https://www.kr-vysocina.cz/tiskove-zpravy-2020/ds-304378/archiv=0&p1=3380

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu

   Tiskové zprávy Kraje Vysočina:

Pohřebnictví ve světle opatřeních vlády v době nouzového stavu (24.3.2020)

Na středních školách se tisknou zdravotnické štíty (24.3.2020)

Své aktivity musely přerušit také spolky. Omezení se dotkla například rekreačního rybolovu (24.3.2020)

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (24.3.2020)

Souhrnný přehled omezení v dálkové dopravě (24.3.2020) – tisková zpráva ČD

S premiérem Andrejem Babišem hejtmani řešili nový systém dodávek ochranných prostředků i přeshraniční pracovníky (24.3.2020) – tisková zpráva AKČR

 

a sdílenou tiskovou zprávu Nemocnice Nové Město na Moravě:

Opatření v Nemocnici Nové Město na Moravě (24.3.2020)

  Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky

      

 Tiskové zprávy Kraje Vysočina (téma COVID-19):

Závěry z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina, čtvrtek 19. března 2020 (19.3.2020)

Nová telefonní krizová linka COVID-19 pro občany Kraje Vysočina během prvního dne obsloužila desítky volajících (19.3.2020)

Drážní i autobusová doprava zareaguje na výrazný úbytek cestujících omezením nebo odřeknutím vybraných spojů (19.3.2020)

Naléhavé sdělení: Odložte cestu za bledulemi (19.3.2020)

 

Další tiskové zprávy jsou dostupné na www.kr-vysocina.cz.

 

 

Vzhledem k velmi častým dotazům na to, jakými pravidly se má řídit člověk v domácí karanténě, zasílám rady a doporučení Státního zdravotního ústavu:

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu.

Je možné využívat i další informační zdroje, např.:

https://www.mojeambulance.cz/covid-19/pravidla-karanteny/

https://www.zdravezpravy.cz/2020/03/12/jake-to-je-v-domaci-karantene-vice-na-zdravezpravy-

https://www.pecovatelskecentrum.cz/jak-si-usit-rousku/