design
 

Obecní knihovna

Veřejnou knihovnu založila Národní jednota pošumavská roku 1904. Byla umístěna v pokojíku v hostinci u Novotných čp.96. Knížky půjčoval vždy v něděli některý učitel. Z jedné knihy byl poplatek 1 krejcar.
V roce 1918 vzala správu knihovny obec. To už byla knihovna ve škole a měla už dvě skříně a do roku 1939 už měla několik set svazků knih.
Dnes je knihovna umístěná v budově OÚ, ke konci r.2020 má 2100 vlastních svazků knih a 97 čtenářů. Každé 2 - 3 měsíce jsou půjčovány nové svazky knih z Městské knihovny Pelhřimov (výměný fond) - z regionálního oddělení cca 500 knih. Poskytuje i další službu  - práci s internetem. Tato služba je zdarma. Knihovnice poskytuje informace nejen o literatuře, ale i o historii obce a okolí. dělá výstavy a besedy pro žáky MŠ, ZŠ a i pro občany.
 
  Půjčovní doba je každý pátek od 14 - 17 hodin .
Knihovnu můžete navštívit na stránkách:

 
cheap jerseys