design
 


Tří králová sbírka 2020

Výtěžek ze sbírky byl letos  33 330 ,-  Kč

Vyskytná - 26 687,- Kč

Sedliště -  4 783,- Kč

Branišov - 1 860,- Kč

Děkujeme za pomoc potřebným.

Tří králová sbírka 2019

Výtěžek ze sbírky byl letos 29 997,-  Kč

Vyskytná - 25 897,- Kč

Sedliště -  2 350,- Kč

Branišov - 1 750,- Kč

Děkujeme za pomoc potřebným.

Tří králová sbírka 2018

Výtěžek ze sbírky byl letos 29 282,-  Kč

Vyskytná - 23 577,- Kč

Sedliště -  3 760,- Kč

Branišov - 1 945,- Kč

Děkujeme za pomoc potřebným.

Tříkrálová sbírka 2017

Ve Vyskytné, v Branišově a Sedlištích vyšlo i přes velký mráz celkem 5 skupinek tříkrálových koledníků navštívit s koledou domácnosti místních obyvatel. Tři králové zazpívali píseň, napsali na dveře požehnání, popřáli vše dobré v novém roce a poprosili o příspěvek na pomoc potřebným. O které se stará Oblastní charita Pelhřimov. Výtěžek ze sbírky byl letos 26 464,-  Kč

Vyskytná - 21 815,- Kč

Sedliště - 2 550,- Kč

Branišov - 2 099,- Kč

Děkujeme jménem všech potřebných!

Tříkrálová sbírka 2015

Začátek roku 2015 byl opět ve znamení dobročinné Tříkrálové sbírky. Výtěžek  Třírkálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.V obci a  její místních částí proběhla v sobotu  3.-4.ledna 2015. Děti oblečené do kostýmů Tří králů vybíraly do zapečetěných a označených kasiček od lidí dobrovolné příspěvky a  na oplátku  rozdávaly kalendáře, cukr a letáčky. Celkem bylo vybráno z našich obcí 27.521,- Kč.

Vyskytná  22 096,- Kč
Branišov  2 182,- Kč
Sedliště   3 243,- Kč
V roce 2014 bylo vybráno 25 063,- Kč
 
obrazek2915pomocnyobrazek2915pomocnyobrazek2915pomocny

 
cheap jerseys