design
 
Obecní úřad Vyskytná
Vyskytná 74
394 05 Vyskytná

Tel: 565 395 254
E-mail: obec@vyskytna.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí: 7.00 - 16:00
Středa:  7.00 ? 16.00


Elektronickou žádost o poskytnutí informací najdete na úřední desce v oddělení elektronická podatelna


Vyřizování stížností

Příjem podání, která nebyla podána ústně nebo doručena osobně a která nelze vyřídit do 10 dnů ode dne, kdy došla od stěžovatele, musí být stěžovateli potvrzen do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů od doručení. Tato lhůta může být překročena jen výjimečně. O důvodech překročení této lhůty musí být stěžovatel písemně vyrozuměn. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedených lhůtách, a to i v případech, kdy bylo zjištěno, že stížnost není oprávněna. 
cheap jerseys