design
 

Sazby za informace

Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:
 • ústně poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku
 • písemně poskytované informace na písemně podané žádosti
  • náklady za pořizování kopií:
   • jednostranný tisk A4: ... 1,50,- Kč
   • oboustranný tisk A4 ...   1,80,- Kč
   • jednostranný tisk A3 ...  2,00 Kč
   • oboustranný tisk A3 ...   2,50 Kč
  • náklady za poštovné - dle platných poštovních sazeb
  • náklady za technické nosiče dat - dle pořizovacích nákladů disket
  • faxová zpráva - dle telefonnícho tarifu a počtu impulsů
  • e-mailová zpráva - dle telefonního tarifu
 
V sazebníku nejsou uvedeny položky za:
 • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
 • poplatky, stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy
 • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelům v souvislosti s vyžádáním informací


 

  
cheap jerseys