design
 

      Proti rozhodnutí povinného subjektu může žadatel podat odvolání

  • v případě žádosti spadající do samostatné působnosti je odvolacím orgánem Zastupitelstvo obce Vyskytná,
  • v případě žádosti spadající do přenesené působnosti je odvolacím orgánem Městský úřad Pelhřimov popř.Krajský úřad kraje Vysočina.
  • Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č.106/1999 Sb. a správním řádem.

  
cheap jerseys