design
 
Výroční zpráva za rok 2006
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0
Výroční zpráva za rok 2007
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0
 
Výroční zpráva za rok 2008
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0
Výroční zpráva za rok 2009
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0
Výroční zpráva za rok 2009
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0
Výroční zpráva za rok 2009
a) počet podaných žádostí o informace                         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí             0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
     tohoto zákona bez uvádění osobních údajů            0 
cheap jerseys