design
 

Sedliště


Obec má velmi zřetelné jméno, které se v Čechách vyskytuje sedmkrát. První doklad o existenci obce je z roku 1569, kdy o ní jako o vsi pusté mluví smlouva mezi Karlem Římanským z Říčan a Šebestiánem Leskovcem z Leskovce. Kolem roku 1888 bylo v Sedlištích 28 domů a 149 obyvatel. Dnes 22 domů a 86 obyvatel. V 19. století byla postavena na návsi kaplička. Zasvěcena Janu Nepomuckému.


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  
cheap jerseys