design
 

     ZOBRAZIT ROK:

Na základě výsledků rozborů vody, je voda v Branišově opět bez závad, tedy pitná. 

Na základě výsledků rozborů vody, je voda v Sedlištích a ve Vyskytné opět bez závad, tedy pitná. Pro obec Branišov platí nadále opatření vodu používat jako pitnou až po následném převaření a to do odvolání.