design
 


Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu probíhá  v obci každé úterý, případné změny se dozvíte místním rozhlasem nebo na těchto stránkách.
 
Poplatky za odvoz a likvidaci komun. odpadu se platí do 28. února příslušného kalendářního roku
 
 
Vyskytná, Branišov a Sedliště
 
trvale bydlící  850,-Kč/1 obyv
chalupy a chaty 850,-Kč/rok
Prodej popelnic 110 l  kov 1 ks za 849,-Kč
Prodej popelnic  140 l plastové                          1 ks za 799,-Kč  

 

Poplatek ze psů splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku

 

 • Vyskytná

 jeden pes                 300,-Kč

 každý další pes          500,-Kč

 

 • Branišov a Sedliště   

  jeden pes                   200,-Kč

 každý další pes           300,-Kč

 

 • Samoty   

jeden pes                 100,-Kč

každý další pes         200,-Kč

 

 • Držitel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu

  jeden pes                         100,-Kč

  každý další pes                 200,-Kč


 

Odečty vodoměrů provádí v průběhu měsíce dubna náš zaměstnanec pan Jiří Roubíček. Ti co nemají vodoměry zaplatí vodné a stočné podle vyhlášky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizací. Odečty vody probíhají v průběhu měsíce dubna. Splatnost vodné a stočného je následně po provedeném odečtu, nejpozději však do 30.6.

K vodnému a stočnému bude připočtena daň z přidané hodnoty 10%

 

 

 • Vyskytná  

  vodné                18,-Kč

 stočné                20,-Kč

 celkem s DPH       41,80 Kč/m3

 

 • Branišov         

 vodné                      18,-Kč

 stočné                        6,-Kč

  celkem s DPH          26,40 Kč/m3

 

 • Sedliště

 vodné                 18,-Kč

 stočné                   6,-Kč       

  celkem s DPH       26 ,40 Kč/m3

 

 • Chalupy Vyskytná  

 vodné                     1520,-Kč

 stočné                     152,-Kč

  celkem s DPH         1.672,- Kč

 

 • Chalupy Branišov, Sedliště

 vodné                     720,-Kč

 stočné                     240,-Kč

  celkem s DPH         1.056,-


 
cheap jerseys